ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας:

KOT : +357 22691100

Για κρατήσεις/πληροφορίες παρακαλούμε αποτείνεσθε στο τηλέφωνο:

7777 8050

ή

22 713 760, μεταξύ των ωρών 09.00 - 13.00 και 14.00 - 17.00, Δευτέρα - Παρασκευή

Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι την Πέμπτη το αργότερο, ώρα 12:00, για το επόμενο Σαββατοκύριακο.


shortescapes@visitcyprus.com

www.cyprusshortescapes.com


Το πρόγραμμα, ετοίμασε ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία και εστιατόρια που αναφέρονται.

Παραγωγή: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Φιλοτέχνηση: Infinity Social Media.
Φωτογραφίες: Αρχείο ΚΟΤ, CTO Wellness, ΕΤΑΠ Τροόδους, Markus Bassler, Romos Kotsonis, Agis Agisilaou, Manos Botrini, Silvio Rusmigo, Αντρέας Κωνσταντίνου, Φώτος Εμμανουήλ.


Xορηγός Eπικοινωνίας: